Personuppgiftsansvarig

Besikto Sverige AB, med organisationsnummer 559367-1000 och postadress Fallhammargatan 1D, 721 33 Västerås (här kallat Besikto) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas när Besikto marknadsför och utför tjänster samt vid övrig kontakt med Besikto.

Besikto kommer alltid följa gällande lagar om integritetsskydd och kommer inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om det inte specifikt anges i denna policy.

Personuppgifter som behandlas

Besikto kan komma att behandla följande personuppgifter:
 

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, fakturaadress och telefonnummer.

  • Identifikationsnummer, det vill säga personnummer eller organisationsnummer.

  • Beställningsinformation såsom uppdragsnummer, beställda tjänster, uppdragsdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.

  • Fastighetsuppgifter såsom fastighetsadress, fastighetsbeteckning och fotografier.

  • Korrespondens och annan information om ärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med vårt kontaktcenter eller våra besiktare (besiktningsmän).

  • Kundgenererade data såsom recensioner av kundupplevelsen hos Besikto, svar på enkäter och undersökningar, deltagande i event samt uppgifter lämnade i tävlingsbidrag eller vid andra marknadsföringsaktiviteter.